Ang AlkanSSSya Program ng SSS

AlkanSSSya

Ang bawat Pilipino na naghahanap-buhay ay dapat naka lista bilang miyembro ng Social Security System o SSS.  Bukod sa mga benepisyo tulad ng Sickness, Maternity, at Disability, ang SSS din ang inaasahan ng maraming Pinoy na pagkukunan ng kanilang pension sa kanilang pag tanda.

Ngunit papano kung ikaw ay nabibilang sa tinatawag na Informal Sector Group (ISG)?  Papano kung ang pang-araw-araw mong kinikita ay hindi sapat para makapag tabi ng monthly contribution sa iyong SSS membership?  May paraan ba para mabigyan din sila ng pagkakataon na mapabilang sa mga covered members ng SSS?

Ang AlkanSSSya Program

Nag lunsad ang SSS ng tinatawag na AlkanSSSya Program.  Ito ay isang paraan ng pag-iimpok na idinisenyo para sa mga manggagawa ng Informal Sector Group para sa kanilang SSS contribution.

Sino ang maaaring sumali sa programang ito?

Ang mga sumusunod ay maaaring sumali sa AlkanSSSya Program:

 • Operator ng jeepney
 • Driver ng jeepney
 • Tricycle at trisikad drivers
 • Nagtitinda sa palengke
 • Magsasaka
 • Mangingisda
 • Nangongolekta ng basura
 • Bilanggo
 • Nagta-trabaho sa golf course
 • Empleyado ng barangay at tanod mula sa local government units at iba pang self-employed individuals.

Ano ang mga kailangan para makasali?

 • PSA Birth Certificate
 • Dalawang valid IDs na may lagda; ang isa ay dapat may litrato
 • Kailangang miyembro ng organisadong grupo ng Informal Sector Group na may kumpletong opisyal mula Pangulo, Pangalawang Pangulo, Kalihim, Ingat-Yaman, at iba pa.

Pumunta sa pinaka malapit na SSS branch at manghingi ng Application Form para sa AlkanSSSya Program.  Kapag naisulat na ang lahat ng impormasyon na hinihingi, ibigay ito sa inyong organized Informal Sector Group.

Magkano ang maaaring ihulog sa AlkanSSSya Program?

Malaya ang miyembro na mag desisyon kung magkano ang nais niyang ihulog sa kanyang AlkanSSSya.  Kailangan lang na makaipon siya ng hindi bababa sa P330 kada buwan bilang kontribusyon.  Ito ay ayon sa P3,000 na Monthly Salary Credit (MSC).

Saan pwedeng mag hulog ng kontribusyon ang mga miyembro?

Maaaring mag bayad ang mga AlkanSSSya Program members sa mga sumusunod:

 • SSS Tellering Facilities
 • Accredited Commercial, Thrift, at Rural Banks
 • Accredited Cooperatives
 • Ican CTI

Maaaring makipag ugnayan ang mga miyembro sa pinaka malapit na SSS branch o tumawag sa mga sumusunod na numero:

02-435-9832

02-920-6401 local 6415 hanggang 6417

Ano ang mga benepisyo na maaaring matanggap ng isang self-employed member ng AlkanSSSya Program?

Benepisyo sa Pagakakasakit – daily cash allowance na ibinabayad para sa mga araw na ang isang miyembro ay hindi nakapag trabaho dahil siya ay may sakit o napinsala.

Benepisyo sa Panganganak – daily cash allowance para sa mga babaeng miyembro na hindi nakapag trabaho dahil sa panganganak o miscarriage.

Benepisyo sa Pagkabalda – halagang ipinagkakaloob sa miyembro na nagkaroon ng pansamantala or permanenteng disability o kapansanan dahil sa sakit o aksidente.  Maaring matanggap ito buwan-buwan o lump sum.

Benepisyo sa Pagreretiro – cash benefit para sa mga miyembrong hindi na makakapag trabaho dahil umabot na sila sa edad ng pagreretiro.  Maaaring matanggap ito buwan-buwan o lump sum.

Benepisyo sa Pagkamatay – cash benefit na ibinabayad sa beneficiaries ng siang namatay na miyembro; maaaring matanggap buwan-buwan o lump sum.

Benepisyo sa Pagpapalibing – cash benefit na ibinibigay sa sinumang nagbayad ng burial expenses ng namatay na miyembro.

Pautang – may pribilehiyo ang miyembro para sa personal na pangangailangan sa ilalim ng mga loan programs tulad ng salary loan, housing, house repair and improvement loan.

Bukas, ibabahagi naming ang mga tungkulin na kailangang gampanan ng isang AlkanSSSya member at ang mga patakaran ng SSS para sa mga Informal Sector Group.

Source: http://www.usapangsss.ph/forum/viewforum.php?f=18&sid=fbc518f8654114a3e64bf4215192269e

Ad

Published by MasterCitizen

I collect citizen facts and the usual stuff that might be important for a Pinoy's everyday life....Subscribe to get updates, opinions, and news.

2 thoughts on “Ang AlkanSSSya Program ng SSS

 1. Good day,ako si Ma.Victoria Tan,65 yrs old na..72 contributions lng ako sa SSS,me chance po ba maka pag pension na?o itituloy ko pa ang hulog ko pata maging 120 na conyributions ako?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: