Ang AlkanSSSya Program ng SSS Part 2

AlkanSSSya2

Narito ang pagpapatuloy ng article tungkol sa AlkanSSSya Program ng SSS.  Tulad ng nabanggit kahapon, ang AlkanSSSya ay isang programang inilunsad ng SSS para mabigyan ng pagkakataon an gating mga kababayan sa Informal Sector Groups na makapag ipon para sa kanilang retirement at mga emergency needs sa ilalim ng SSS.

Ano ang mga Tungkulin Mo Bilang Miyembro ng AlkanSSSya?

  1. Ano mang pagbabago sa iyong personal information (nagbago ng apelido o civil status, nagbago ng mga beneficiaries, mobile number, etc.) at sa halaga ng iyong kontribusyon o Monthly Salary Credit (MSC) ay dapat na ipaalam agad sa SSS.  Manghingi ng AlkanSSSya Program Masterlist Form at Member’s Data Amendment Form (SS Form E-4) sa pinaka malapit na SSS branch.  Ilagay lahat ng mga impormasyon na hinihingi ng mga forms at i-submit ito sa SSS.
  2. Siguruhing nakakaipon kayo ng hindi bababa sa P330.00 tuwing katapusan ng buwan.  Iwasang lumiban.
  3. Makakatanggap kayo ng text message para sa schedule ng monthly computation o buwanang pagkwenta ng inyong hulog.  Ito ay gagawin tuwing katapusan ng buwan.  Siguruhing updated ang inyong mobile number na naka deklara sa SSS para matanggap ninyo ang announcement ng schedule.
  4. Tiyakin na naire-remit ng inyong asosasyon ang iyong kontribusyon sa tamang Collecting Agent.
  5. Siguruhing tama ang spelling ng iyong pangalan, SS number, at halaga ng kontribusyon sa Contribution Collection Posting Report na nanggagaling sa SSS.  Ito ay dapat na naka paskil sa bulletin board ng inyong asosasyon.
  6. Ugaliing bumisita sa website ng SSS para malaman ang mga pagbabago o updates sa mga programa at patakaran ng SSS.  (http://www.ss.gov.ph)
  7. Kung may mga katanungan tungkol sa AlkanSSSya Program, maaaring magtungo sa pinaka malapit na SSS branch o kaya ay tumawag sa mga sumusunod na numero:02-435-9832

    02-920-6401 local 6415 o 6417

Ang pag-iipon ay ginagawa natin para maging handa sa mga pangyayari sa buhay na hindi inaasahan tulad ng pagkakaroon ng sakit, aksidente, at mga biglaang pangangailangan.  Ang SSS ay isang ahensyang mapagkakatiwalaan natin sa perang ating pinag hirapan.  Hindi mahalaga kung malaki o maliit ang ating sinusweldo; ang SSS ay nagbibigay ng mga programa para makatulong sa bawat Pilipino na siguruhin ang kanilang kinabukasan.  Ang maliliit na halaga na ating naitatabi habang tayo ay malakas pa ay pakikinabangan din natin sa panahong hindi na natin kayang mag trabaho.

Ibahagi natin ang balitang ito sa lahat ng ating mga kaibigan at kamag-anak para makatulong.

Source: http://www.usapangsss.ph/forum/viewtopic.php?f=18&t=47

Ad

Published by MasterCitizen

I collect citizen facts and the usual stuff that might be important for a Pinoy's everyday life....Subscribe to get updates, opinions, and news.

4 thoughts on “Ang AlkanSSSya Program ng SSS Part 2

  1. I’m retired already and I got my pension , can I join again in AlkansssyaProgram? I’m 63yrs. Old

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: