Ang SSS Kasambahay Law: Paano Mag Register at Ano ang mga Benepisyo

Mula nang ma-implement ang Kasambahay Law o Batas Kasambahay, ang mga namamasukan bilang kasambahay ay required nang mag register bilang miyembro ng SSS at nang sa ganun ay ma-enjoy ang nararapat na SSS benefits tulad ng ibang empleyado. Nai-share natin dito noong 2013 ang mga detalye ng Kasambahay Law (maaaring basahin ang article dito ).Continue reading “Ang SSS Kasambahay Law: Paano Mag Register at Ano ang mga Benepisyo”

Your Best Guide to the Kasambahay Law

Bonjour. Mabuhay. The onset of  RA 10361 or the Kasambahay Law has had many employers thinking about the pertinent points of the new law and the possible effects this would have on the employment of domestic helpers or Kasambahays. Research, symposiums, meetings, news, and other materials covered the discussion the finer points of the law,Continue reading “Your Best Guide to the Kasambahay Law”